Privacyverklaring VDGRIEND hout en glas, eenmanszaak.

Uw privacy is voor VD GRIEND van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig zijn bij ons en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij offerte aanvraag, advies contact, service en garantie contact allemaal doen met informatie die we over u te weten komen.

Als u vragen hebt, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met VDGRIEND.

Afhandelen bestelling
Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, gebruiken wij uw persoonsgegevens om deze netjes af te kunnen handelen. Wij mogen uw persoonsgegevens dan aan onze chauffeur, bezorgdienst, montageploeg geven om de bestelling bij u te laten bezorgen en eventueel de bouw uit te voeren. Ook krijgen wij informatie over uw betaling van uw bank.

Hiervoor gebruiken wij uw betalingsgegevens, IP-adres, factuuradres, telefoonnummer, geslacht, leveringsadres, IBAN nummer, bedrijfsnaam, BTW nummer en KVK nummer, NAW-gegevens en e-mailadres. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie tot twee jaar nadat uw bestelling is afgerond en zeven jaar daarna (dat is de wettelijke bewaarplicht).

Statistieken en profilering
Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze website. Met deze statistieken verbeteren we onze diensten om zo bijvoorbeeld alleen nog relevante informatie te laten zien..

Hiervoor gebruiken wij uw e-mailadres, IP-adres, NAW-gegevens en leveringsadres. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie voor één jaar.

Contactformulier en Offerteformulier en uitnodigingen voor beursbezoek.
Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen.

U kunt gebruik maken van het offerte formulierbrief. Hierin kunt u alle gegevens invullen die wij nodig hebben voor het maken van een offerte op maat. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze offerte en tot zes maanden na het laatste contact. Uw e-mailadres wordt alleen met uw toestemming toegevoegd aan de lijst van geïnteresseerd die we uitnodigen als we deelnemen aan een beurs. Aangezien we niet over een showroom beschikken gebruiken we beurzen om onze producten te showen.

Reclame
Wij willen u graag reclame sturen over aanbiedingen en nieuwe producten of diensten. Dit doen wij mogelijk:

  • Per post
  • Per e-mail
  • Via socialmedia

U kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze reclame. In elke brief staat hoe dat moet. Elke e-mail bevat een afmeldlink. U kunt ons blokkeren of de afmeldoptie gebruiken. Via uw account kunt u dit ook doorgeven. Via het portaal kunt u dit ook doorgeven.

Locatiegegevens
Om de route te bepalen naar uw aflever en of bouw adres maken wij gebruik, van ondersteunende diensten. Via telefoon of navigatie diensten,

Wij hebben geen controle over wat de makers van deze software (zoals Google Maps) daarmee doen. Lees dus altijd ook hun privacyverklaring.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
Wij geven uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als dat nodig is voor garantie afwikkeling, aanvullende diensten. Denk hierbij aan een schilder, metselaar, elektromonteur. Ook wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hanteren hierbij de verwerkingsovereenkomst als door Google afgegeven.

Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Om uw privacy te beschermen, nemen wij de volgende maatregelen:

  • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord- Wij nemen fysieke maatregelen zoals sloten en stalenkasten voor toegangsbescherming van de systemen waarin persoonsgegevens zijn ondergebracht

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer onze website wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens
Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

U hebt de volgende rechten:

  • Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
  • Inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
  • Het laten corrigeren van fouten
  • Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
  • Intrekken van toestemming
  • Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen
Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
VDGRIEND hout&glas
KvK 32113694
Contactpersoon: Stef Visser
Ambachtsweg 52a,
1271 AM Huizen,
Tel: 06-50497866
Mail: info@afdaken.nl